Przebudowa zabytkowego zajazdu Szmaragd

Inwestor
Miasto Szczecin
Okres realizacji inwestycji
luty 2018 - listopad 2019
Powierzchnia całkowita
833 m2
Zagospodarowanie (wraz z wiatami małą architekturą)
4 000 m2
inspektor nadzoru
Zadanie
Przebudowa dawnego zajazdu SZMARAGD na cele Centrum Edukacji Ekologicznej i Schroniska Młodzieżowego SZMARAGD-ZDROJE – obiekt zabytkowy ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków
Rola NBQ w inwestycji:
Nadzór Inwestorski

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy