Projekty

NBQ Sp. z o.o. realizuje projekt pn.
„Wprowadzenie innowacji procesowej w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez opracowanie i wdrożenie rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie NBQ”
projekty budowlane
unijne projekty
Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej w firmie NBQ poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Projekt dotyczy wprowadzenia procedur oraz cyfrowych narzędzi, które umożliwią świadczenie znacznej części usług zdalnie bez utraty efektywności, poprawę komunikacji pomiędzy interesariuszami projektów oraz usprawnienie dotychczas prowadzonych usług na rzecz klientów Wnioskodawcy.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wprowadzenie innowacji procesowych w przedsiębiorstwie i poprawa jakości świadczonych usług w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego. Zaplanowane do wdrożenia rozwiązania technologiczne umożliwią również walkę z negatywnymi skutkami COVID-19.

Nr projektu: POIR.06.02.00-32-0074/21

Okres realizacji projektu: od 27.10.2021 do 22.10.2022

Wartość projektu
Wydatki ogółem: 299 200,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 299 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 254 320,00 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 ( REACT-EU)

Zobacz co nasi Klienci piszą o nas

Referencje​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
sgi
Adam Sendler
Prezes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
sgi
Mila Kunis
Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
sgi
Mike Sendler
Support

Skontaktuj się z nami

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

nasze realizacje