Technologia BIM

Sprawne zarządzanie informacjami jest kluczowe dla efektywnego prowadzenia projektów budowlanych. Metodyka BIM umożliwia usystematyzowane gromadzenie danych o projekcie oraz wykorzystanie potencjału informacji dostępnych w różnych etapach przedsięwzięcia. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i oczekiwaniom rynkowym w stosunku do metod zarządzania projektami, przygotowaliśmy innowacyjne cyfrowe usługi z zakresu modelowania informacji o budynkach.
Building Information Modeling

BIM Manager

Jako BIM Manager wspieramy cały proces inwestycyjny, kierując się standardami branżowymi oraz normami. Badamy oczekiwania Inwestorów w zakresie zbieranych informacji w procesie budowlanym, pomagamy opracowywać standardy, proponujemy narzędzia wspierające przepływ informacji w trakcie procesu budowlanego. Konsultujemy potrzebne do gromadzenia i przetwarzania informacje na etapie użytkowania obiektów w taki sposób, aby zastosowanie metodyki BIM było optymalne kosztowo w cyklu życia projektu.

Clash Detector

Detektor kolizji

Na podstawie przekazanej dokumentacji cyfrowej identyfikujemy kolizje oraz przedstawiamy niezgodności w formie raportu. Wykonujemy wstępny podział kolizji na tzw. kolizje twarde- ewidentne kolizje geometryczne pomiędzy elementami budynku oraz kolizje miękkie- miejsca wymagające konsultacji z projektantem, w których potencjalnie mogą wystąpić problemy techniczne podczas realizacji. Dzięki usłudze detektora kolizji, Inwestorzy ograniczają ryzyko kosztownych zmian projektowych na etapie realizacji prac budowlanych.

Designer Support

Usługa wsparcia projektanta

Nasza kadra wspiera biura projektowe w realizacji projektów, w oparciu o metodykę BIM. Posiadamy zespół specjalistów ds. modelowania we wszystkich branżach, który może dołączyć do wirtualnego biura projektowego i wesprzeć projekt na każdym etapie realizacji prac projektowych.

3D Planner

Planista 3D

Wykorzystując modele trójwymiarowe, opracowujemy harmonogramy koncepcyjne oraz wykonawcze realizacji prac budowlanych. Łączymy informacje zawarte w modelach budynków z dobrymi praktykami dotyczącymi zasad harmonogramowania. Dzięki wykonanym symulacjom budowy, możliwa jest lepsza ocena możliwości wykonania prac, dobór najbardziej odpowiednich środków technicznych oraz weryfikacja kolejności robót budowlanych. Nasze usługi dotyczące harmonogramowania obejmują również monitorowanie przebiegu realizacji robót budowlanych.
Dzięki aktualizacji harmonogramu 3D możliwa jest prawidłowa ocena stanu zaawansowania przez wszystkich interesariuszy projektu oraz w przypadku stwierdzenia opóźnień, podjęcie stosownych działań naprawczych.

3D Quantity takeoff and Cost Estimates

Przedmiar i kosztorys 3D

Opracowujemy przedmiary na podstawie dokumentacji trójwymiarowej budynku. Wykorzystujemy informacje dostępne w modelu oraz uzupełniamy brakujące dane niezbędne do prawidłowej kalkulacji przedmiaru robót. Następnie przedmiar przekazywany jest w ręce naszych doświadczonych kosztorysantów, którzy opracowują kosztorysy prac budowlanych. Wykorzystujemy możliwości automatyzacji procesu przedmiarowania, dzięki czemu wprowadzanie zmian w układzie pomieszczeń czy rozwiązaniach materiałowych jest uproszczone, a Inwestor ma możliwość szybkiej oceny wpływu zmian na koszty projektu.

Digital Twin

Cyfrowy Bliźniak

Usługa cyfrowego bliźniaka skierowana jest do Klientów, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał i informacje zawarte w modelach trójwymiarowych budynków, w szczególności na etapie eksploatacji obiektu.
Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego,
w szczególności:

Skontaktuj się z nami

Grzegorz Morawski
Kierownik Projektu BIM

Oferta NBQ: