inżynier kontraktu​

Inżynier kontraktu zapewnia systematyczne i dostosowane do wymogów każdej inwestycji administrowanie kontraktem. Funkcja ta została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (FIDIC) a przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej sprawiło, że Inżynier Kontraktu zagościł na stałe także na polskich placach budów. Główne zadanie inżyniera kontraktu to dopilnowanie by Państwa inwestycja została zakończona zgodnie z założeniami i wymogami obowiązującego kontraktu.

Oferta obejmuje:
inżynier kontraktu

Skontaktuj się z nami

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy również: