analiza wykonalności

Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne, m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym. Efektem tej analizy jest znalezienie i wykorzystanie wszelkich możliwości, które mogłyby przyczynić się do zoptymalizowania procesu budowy. Analiza wykonalności polega głównie na oszacowaniu wartości istniejących zasobów oraz infrastruktury pod kątem funkcjonalności i ewentualnego wykorzystania dla osiągnięcia zakładanych założeń, dokonana poprzez opis punktu wyjścia, a następnie opis proponowanych zmian. Nieodzowne w analizie wykonalności jest sprawdzenie lub wręcz sporządzenie kosztorysów budowlanych, które poddane szczegółowej analizie prowadzą do niewymiernych oszczędności poszczególnych etapów budowy, a docelowo – całej inwestycji.

Jako firma oferujemy:

analiza wykonalności

Liczne korzyści

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi z dziedziny analizy wykonalności. Nasi specjaliści posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie, które wykorzystują, by pomagać naszym Klientom na każdym etapie budowy i zoptymalizować ten proces, z jak największą korzyścią dla inwestorów i osób zlecających budowę. Gwarantujemy, że z naszą pomocą, zarządzanie kosztami budowy stanie się dużo łatwiejsze i będzie przeprowadzone w profesjonalny i sprawny sposób!

Skontaktuj się z nami!

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy również: