analiza wykonalności

Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne, m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym. Analiza wykonalności polega na charakterystyce istniejących zasobów oraz infrastruktury pod kątem funkcjonalności i ewentualnego wykorzystania dla osiągnięcia zakładanych celów, dokonana poprzez opis punktu wyjścia, a następnie opis proponowanych zmian.

Oferujemy:
analiza wykonalności

Skontaktuj się z nami

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy również: