VIZJA PARK

Inwestor
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Lokalizacja
ul.Okopowa 59 w Warszawie
Okres realizacji inwestycji
czerwiec 2016 – wrzesień 2019
Powierzchnia użytkowa mieszkań
29 573 m2
inspektor nadzoru
inżynier kontraktu
Zadanie
Inwestor Zastępczy

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy