Budowa budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach

Inwestor
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Okres realizacji inwestycji
lipiec 2013 - grudzień 2016
Powierzchnia całkowita
7 860 m2
Kubatura
34 000 m3
inspektor nadzoru
Zadanie
Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją zadania inwestorskiego pt. "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a".

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami. W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy