KOWR Szczecin

Inwestor
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Okres realizacji inwestycji
październik 2018 - listopad 202
Powierzchnia użytkowa mieszkań
1640 m2
Kubatura
8020 m2
Rola NBQ w inwestycji
Inżynier Kontraktu
inżynier kontraktu
Zadanie
Budowa siedziby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Szczecinie, ul. Bronowicka, Szczecin

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy