Zespół Szkół Drzewnych I Leśnych

Inwestor
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
Okres realizacji inwestycji
01.2022 r. – 12.2023 r.
Powierzchnia użytkowa mieszkań
11 000 m2
Ilość mieszkań
142
Rola NBQ w inwestycji
Nadzór Inwestorski
inspektor nadzoru
inżynier kontraktu
Zadanie
Budowa nowej siedziby dla zespołu szkół drzewnych I leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy