Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego TWR Katowice-Pyrzowice

Inwestor
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Okres realizacji inwestycji
czerwiec 2017 – grudzień 2017
Powierzchnia całkowita
1 8322
Kubatura
7 3503
inspektor nadzoru
Zadanie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy