Wielorodzinny budynek mieszkalny

Inwestor
Gmina Miasto Świnoujście
Okres realizacji inwestycji
październik 2018 – sierpień 2020
Zakres inwestycji
Budynek wielorodzinny z zagospodarowaniem, instalacjami i przyłączami, z drogami wewnętrznymi i parkingami
Rola NBQ w inwestycji
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski
inspektor nadzoru
Zadanie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Steyera w Świnoujściu

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy