UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Inwestor
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Okres realizacji inwestycji
02.2022 r. – 01.2024 r.
Powierzchnia
1 600 m2
Rola NBQ w inwestycji
Inwestor Zastępczy
inżynier kontraktu
Zadanie
Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” objętej Programem Wieloletnim Pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2027”

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy