STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Inwestor
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Okres realizacji inwestycji
09.2020–06.2023
Powierzchnia użytkowa mieszkań
4960 m2
Ilość mieszkań
142
Zakres prowadzonych prac
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
inżynier kontraktu
Zadanie
Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy