Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Inwestor
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Okres realizacji inwestycji
czerwiec 2020 - grudzień 2020
zarządzanie inwestycją
Zadanie
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich, etap II przejście przez Pełczyce
Rola NBQ w inwestycji
Zarządzanie Projektem

Referencje

Kontakt z naszym przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy