Poprawa infrastruktury dostępowej do portu w Policach

Inwestor
Urząd Morski w Szczecinie
Okres realizacji inwestycji
październik 2018 - grudzień 2020
Zadanie
Pogłębienie i poszerzenie toru podejściowego na Kanale Polickim, toru wodnego Kanału Kiełpińskiego wraz z podejściem i zakolem oraz wykonanie umocnień brzegu południowego wyspy Kiełpiński Ostrów.
inspektor nadzoru
Rola NBQ w inwestycji
Inżynier Kontraktu

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy