OBWODNICA DK13 SZCZECIN

Inwestor
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Okres realizacji inwestycji
03.2018 – 09.2023
Długość
długość odcinka 4,2 km
Rola NBQ w inwestycji
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
inżynier kontraktu
Zadanie
Obwodnica Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 , woj. zachodniopomorskie

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy