LASTADIA OFFICE

Inwestor
SGI sp. z o.o. S.K.
Okres realizacji inwestycji
kwiecień 2010 - sierpień 2013
Powierzchnia użytkowa lokali biurowych
~ 11 200 m2 2
Kubatura
~ 47 500 m2
inspektor nadzoru
Zadanie
Budowa budynku biurowego „LASTADIA OFFICE” w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy