Droga Wojewódzka 574

Inwestor
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Okres realizacji inwestycji
01.12.2022 – 08.02.2024
Długość
1 km
Rola NBQ w inwestycji
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
inspektor nadzoru
Zadanie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10_125 długości 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, na terenie działek we. Nr 812/3, 855, 885/1, 895/2, 898 z obrębu 0001 Gąbin, jednostka ew. 131906_4 Gąbin – Miasto

Referencje

Kontakt z naszym
przedstawicielem

Oferujemy wsparcie w zarządzaniu inwestycjami.
W ramach konsultacji, możemy zaproponować Państwu odpowiednie rozwiązania, które będą oparte na potrzebach danej inwestycji oraz Inwestora.

Oferujemy