Zapytanie ofertowe na wykonawstwo w zastępstwie – wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek w zakresie naprawy posadzek balkonów i tarasów w kamienicy przy ul. Hołdu Pruskiego 12 w Świnoujściu

Inwestor Zastępczy reprezentujący Wspólnotę Mieszkaniową przy Hołdu Pruskiego 8 w Świnoujściu – Lidera Projektu – upoważnionego do reprezentowania i działania w imieniu i na rzecz Partnerów na podstawie Umowy o Partnerstwie z dnia 27.06.2011 r. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zastępstwie – wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek w zakresie naprawy balkonów i tarasów w kamienicy przy ul. Hołdu Pruskiego 12 w Świnoujściu

 

Zapytanie ofertowe – naprawa posadzek balkonów HP 12

PBW

Projekt remontu balkonów HP 12

Wszystkie przetargi

Nasi Partnerzy: