Wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego w Świnoujściu – część I

W związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: „Wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego w Świnoujściu – część I” firma NBQ Sp. z o.o. działając z upoważnienia Inwestora – Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hołdu Pruskiego 8 – Lider wraz z Partnerami, zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane-remontowe zgodnie z „Opisem kluczowych warunków zamówienia” w nieprzekraczalnym terminie do 29.08.2014 r.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty dotyczące powyższego zamówienia znajdują się również na stronach internetowych: www.skonti-swinoujscie.pl; http://bip.um.swinoujscie.pl

 

z poważaniem

Inwestor Zastępczy

NBQ Sp. z o.o.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Uniewaznienie_postepowania (1) (1)

 

pytania i odpowiedzi

pytania z odpowiedziami 26.08.2014r

 

 

zaproszenie do złożenia oferty

zaproszenie do złożenia oferty -19.08.2014 r

 

„Opis kluczowych warunków zamówienia”

OPIS KLUCZOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 19.08.2014 r.

załącznik-nr-1-do-OPISU-oferta 19.08.2014

załącznik-nr-2-do-OPISU-wykaz-osób 19.08.2014

załącznik-nr-3-do-OPISU-doświadczenie 19.08.2014

załącznik-nr-4-do-OPISU-podwykonawcy 19.08.2014

załącznik-nr-5-do-OPISU-wzór-gwarancji-należytego-wykonania 19.08.2014

załącznik-nr-6-do-OPISU-umowa o roboty 19.08.2014

załącznik-nr-7-do-OPISU 19.08.2014

zalacznik_nr_2_do_umowy_-_karta_gwarancji 19.08.2014

zalacznik_nr_3_do_umowy_-_wzor_zgloszenia_podwykonawcy 19.08.2014

zalacznik_nr_4_do_umowy_-_wzor_oswiadczenia_podwykonawcy 19.08.2014

 

dokumentacja projektowa

Hołdu Pruskiego 3

 • decyzje

Decyzja nr 173-PB-2011 całość

Decyzja nr 44-PB-2012 całość 20140314_Decyzja_Nr_173_PB_2011_z_dn._12.09.2011- strona 1 20140314_Decyzja_Nr_44_PB_2012_z_dn._12.03.2012_r._kan.-strona 1

 • program naprawczy

projekt naprawczy

K-8

K-7

K-6

HP3 Projekt-techniczny-prac-naprawczych-całość-skan

 • ekspertyza

ekspertyza

 • projekt

HP3 PB-przyłącze-insta.-kan.deszcz.drenaż-odw.

HP3 Przedmiar

HP3 ST

rys nr1

rys nr2

rys nr3

rys nr5

rys nr6

rys nr7 8 9 10

rysnr4

Strona tytułowa

Zawartość opracowania

Oświadczenia

Plan BiOZ

ophold

HP3 ARCHITEKTURA

 •  zdjęcia z oględzin

HP3 zdjęcia z oględzin cz.1

HP3 zdjęcia z oględzin cz.2

 

Hołdu Pruskiego 5

 • decyzje

Decyzja nr 176-pb-2010

 • projekt

HP5 Informacja BiOZ

HP5 PB Wykonawczy Konstrukcja

HP5 Przedmiar

HP5 STWIOR

HP5 PBW

 

Hołdu Pruskiego 6

 • decyzje

Decyzja nr 273-PB-2012

Postanowienie z 24-01-2013 (HP 6)

 • projekt

HP6 Informacja BiOZ

HP6 PBW – konstrukcja

HP6 Program prac konserwatorskich

HP6 Przedmiar

HP6 STWiOR

PB Architektura

 

Hołdu Pruskiego 12

 • decyzje

Decyzja nr 274-PB-2012

POstanowienie z 24-01-2013 (HP12)

 • projekt

TYTUŁOWA HP12

HP12 Sondażowe Badanie Kolorystki

HP12 Program prac konserwatorskich

HP 12 Wyniki badań laboratoryjnych

HP 12 STWIOR

HP 12 Przedmiar

HP 12 PBW – konstrukcja

HP 12 Inwentaryzacja stolarki

HP 12 Inwentaryzacja fotograficzna detali, balkonów i stolarki

HP 12 PBW

 

Hołdu Pruskiego 13

 • decyzje

Decyzja nr 239-PB-2010

Decyzja nr 262-PB-2012

Postanowienie z 24-01-2013 (HP13)

 • projekt

Holdu Pruskiego 13 -PBW – Konstrukcja

HP 13 Informacja BIOZ

HP 13 Przedmiar

HP 13 Remont klatki schodowej

HP 13 SWTiOR

HP13 Inwentaryzacja fotograficzna detali

HP13 Inwentaryzacja fotograficzna loggi i balkonów

HP 13 PBW

 

Hołdu Pruskiego 14

 • decyzje

184-PB-2009

20140205 ZWKZ Decyzja ZN.5142.220.2011.W z dn. 09.08.2011 (termin 31.12.2014) – HP14 prace remontowe

20140205 ZWKZ Decyzja ZN.5142.221.2011.W z dnia 09.08.2011 (termin 31.12.2014r.) – HP14 izolacja ścian

 • projekt

HP 14 STWIOR

HP 14 Przedmiar

HP 14 Projekt wykonania izolacji ścian piwnic oraz remont klatki schodowej

HP 14 PBW – konstrukcja

HP 14 Informacja BIOZ

HP 14 PBW – Architektura-Konstrukcja

 

 

 

Wszystkie przetargi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasi Partnerzy: