wybór Generalnego Wykonawcy dla realizacji Inwestycji pn. „Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe /obsługa biznesu/ – budynku oznaczonego nr 4 w ramach rewitalizacji zespołu „Starej stajni” w zespole historycznej Rzeźni miejskiej na Łasztowni przy ul. T.A. Wendy 10 zlokalizowanych na działce nr 2/5, obręb 1083 w Szczecinie”

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. „Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe /obsługa biznesu/ – budynku oznaczonego nr 4 w ramach rewitalizacji zespołu „Starej stajni” w zespole historycznej Rzeźni miejskiej na Łasztowni
przy ul. T.A. Wendy 10 zlokalizowanych na działce nr 2/5, obręb 1083 w Szczecinie”

Zapytanie Ofertowe na GW – budynek nr 4

 

Formularz Oferty – wersja doc

Formularz Oferty – wersja pdf

Decyzja 218_2014 o pozwoleniu na budowę – ostateczna

Decyzja 38_2016 zamienna

Program prac konserwatorskich – bud 4

budynek 4 – biurowo-administracyjny

budynek 4 – instalacje elektryczne

budynek 4 – instalacje sanitarne

Standard inwestycji

TER dla budynku 4

 

 

 

Wszystkie przetargi

Nasi Partnerzy: