„Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe /obsługa biznesu/ – budynku oznaczonego nr 4 w ramach rewitalizacji zespołu „Starej stajni” w zespole historycznej Rzeźni miejskiej na Łasztowni przy ul. T.A. Wendy 10 zlokalizowanych na działce nr 2/5, obręb śródmieście 83 w Szczecinie” – etap II

Wszystkie przetargi

Nasi Partnerzy: