Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – wieża kontroli ruchu lotniczego

Inwestor: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Okres realizacji inwestycji: styczeń 2016 - styczeń 2017

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego TWR Kraków wraz z infrastrukturą techniczno-administracyjną na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice

Wszystkie inwestycje

Nasi Partnerzy: