Zespół

NBQ to zespół doświadczonych Inżynierów oraz Specjalistów różnych branż, związanych z szeroko pojętym procesem przygotowania i realizacji inwestycji. Wśród nas są doświadczeni Inżynierowie ze wszystkich specjalności budownictwa: budownictwo kubaturowe, drogowe, sieci i instalacje sanitarne i elektroenergetyczne, hydrotechniczne, mający doświadczenie zarówno na stanowiskach Inspektorów. Nadzoru Inwestorskiego, ale także Inżynierów Kontraktu (Menadżerów Projektów) i Kierowników Budów. W codziennej pracy wspiera ich grupa doskonałych Specjalistów różnych dziedzin: poczynając od prawa, finansów (w tym również w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych,) przez zagadnienia ochrony środowiska aż po zagadnienia ochrony zabytków.

 

W naszej pracy, staramy się łączyć nowoczesne narzędzia i procesy z tradycyjnie pojmowanymi zasadami rzetelności i odpowiedzialności wobec Klienta. Chcemy by przemawiały za nami: nasze doświadczenie, odpowiedzialne podejście i zaangażowanie.

 

Wiedząc jak szybko zmieniają się współczesne realia – stale uzupełniamy naszą wiedzę oraz możliwości techniczne i logistyczne.

Nasi Partnerzy: