Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – A6

Inwestor: GDDKIA

Okres realizacji inwestycji: W trakcie realizacji

Zadanie: Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ - Odcinek w. Kijewo /bez węzła/ - Dąbie – Rzęśnica / bez węzła/

GDDKiA - A6

Wszystkie inwestycje

Nasi Partnerzy: