Inwestycje

Inwestor: CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.

Okres realizacji inwestycji:

Zadanie: Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji robót budowlanych w ramach kontraktu pod nazwą "Przebudowa budynku obory w danym zespole rzeźni miejskiej na Łasztowni ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe oraz usługowe w zakresie gastronomii, kultury i handlu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Stara Rzeźnia - Budynek Obory dla bydła nr 21, 70-651 Szczecin, ul. T. Wenedy 14, woj. Zachodniopomorskie"

Inwestor: Gmina Pomiechówek

Okres realizacji inwestycji: 09.11.2010 - 03.08.2011

Zadanie: Realizacja nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadań: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Brodach i Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek w ramach projektu Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek" "Budowa sieci wodociągowej ulicy Szafirowej w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek"

Nasi Partnerzy: